Volgende Speed Tasting: Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en collegiale opvang na een incident start in 2 weken 4 dagen

Crime Control
— The story

De huidige samenleving wordt dagelijks geconfronteerd met alle soorten van criminaliteitsproblemen, zoals agressie, diefstal, inbraak en fraude. Deze incidenten kunnen het goed functioneren van bedrijven en instellingen hinderen. Het is belangrijk dat de juiste maatregelen kunnen genomen worden om zich daartegen te beschermen. Allerlei studies geven immers aan dat het belangrijkste succes in de bestrijding van al die moeilijkheden kan geboekt worden door de medewerkers zelf, eerder dan door technische maatregelen. 

“We zijn overtuigd dat investeren in het menselijk kapitaal het verschil kan maken.”

Maar om te komen tot die ‘organisatorische preventie’ en een daling van de risico’s, is vaak wel gedragsverandering nodig. Dat is sinds 1999 de core business van Crime Control. Crime Control is actief in diverse Europese landen als trainings- en consultancy bureau gericht op de preventie van criminaliteit en ongewenst gedrag. Dat heeft zich vertaald in de uitbouw van drie core competenties: agressiebeheersing, diefstalbestrijding en awareness ontwikkeling ...

Lees meer over ons

Wat zeggen onze klanten

De opleiding wordt ook aangepast aan de cursisten waardoor de meeste tips wel bruikbaar zijn. Trainer is heel vlot, goede interactie met het publiek. Haalt goede voorbeelden aan om zaken duidelijk te maken. Rollenspelen gebeuren aan de hand van levensechte situaties. De actrice kan heel goed de realiteit weergeven en inpikken op zwakke momenten. Iedereen wordt goed betrokken bij de opleiding. Er is een positieve benadering.

- Vereniging Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen -

Op ons werk geïnspireerde cases. Goede feedback en zeer bruikbaar in het werk. Specifiek gericht op ons werk genoeg ruimte voor inbreng. Acteur is een meerwaarde voor de vorming

- BNP Paribas -

Er werden voorbeelden gegeven die blijven hangen. Opent de ogen want een overval wil je niet meemaken.

- Argenta -

Real life situations have been discussed. Confident, engaging and in depth knowlegde. Everyone working in the service industry should be trained for these situations.

- Courtyard Mariott Brussels -

De persoonlijke en algemene tips zullen me helpen in de toekomst, dank hiervoor! De trainer houdt rekening met elk individu en verplicht niets. Je kan jezelf blijven. De rollenspelen waren zo goed als levensecht en de nabespreking heel informatief! Je wordt geconfronteerd met jezelf, zowel positief als aan je werkpunten. Bedankt voor de nuttuge tips en info.

- Gamma -

Bruikbaar omdat communicatie in onze functie extreem belangrijk is. Ook omgaan met lastige mensen is belangrijk. Simulaties waren realistisch zonder je ongemakkelijk te voelen. Een aanrader omdat er voor de functie een praktisch voordeel uit te halen valt.

- Telenet -

We komen regelmatig in aanraking met agressie. Nu kregen we tips om agressief gedrag te counteren. Heel duidelijke, goede voorbeelden. Lesgever werkte met situatie uit de werksituatie, veel interactie, goeie en confronterende feedback. De opleiding is zeker bruikbaar. Goed om af en toe stil te staan bij werksituatie en deze kritisch te bekijken

- OCMW Aalst -

“Bruikbare info om in een kantoor toe te passen. Zeer geanimeerde manier van lesgeven. Herkenbare situaties met bruikbare info in de nabesprekingen. Voor alle collega’s nuttig om te volgen. Ik ga proberen om een zo groot mogelijk aantal tips toe te passen. Had eigenlijk niet gedacht dat deze opleiding zo interessant zou zijn.”

- ING -

Crime Control mocht in 2018:

12108
cursisten opleiden
1186
trainingen verzorgen
147
consultancy- opdrachten uitvoeren