Lees meer over deze opleiding

In onze maatschappij worden we helaas steeds vaker geconfronteerd met verbaal agressieve personen. Hiermee omgaan is niet altijd evident. 

In onze werksituatie moeten we niet alleen professioneel blijven maar moeten we er ook voor zorgen dat de impact op onze eigen emoties zo klein mogelijk blijft. Wanneer we ons enerzijds bewust zijn van waar de agressie vandaan komt en anderzijds sneller signalen van een escalerende communicatie kunnen herkennen, des te groter de kans dat we er rationeel en bewust op kunnen inspelen eerder dan in emotie te schieten. Wanneer we bepaalde zaken kunnen herkennen en daarnaast ook nog de vaardigheden kunnen toepassen die nodig zijn om het gesprek te doen de-escaleren of op een positieve manier af te ronden dan kan dat ons welbevinden als medewerker sterk ten goede komen.

Vragen over deze opleiding? 

Wat mag u verwachten in deze opleiding?

  • Wat is agressie (niet)?
  • Verschillende vormen van agressie
  • Oefening rond het herkennen van de verschillende vormen van agressie op de werkvloer
  • Valkuilen binnen agressiebeheersing
  • Omgaan met frustratieagressie
  • Omgaan met instrumentele agressie
  • Simulaties met één van onze professionele acteurs

 

,

Beleef een opleiding

 

 

,


Volg
- Open Acadamy: Beschermen van de fysieke integriteit


DATUM:
03 mei 2023

LOCATIE:
Nijvelsebaan 252, 3060 Bertem

Crime Control staat sinds jaar en dag bekend voor haar opleidingen rond het omgaan met verbale agressie. Deze trainingen kennen een groot succes omdat ze praktijkgericht, concreet en toegespitst zijn op de specifieke werkomgeving van de deelnemers en omdat ze uitsluitend gegeven worden door een van onze vaste trainers en professionele acteurs.

Jammer genoeg volstaan de beste sociale vaardigheden niet altijd om een conflict de kiem in te smoren. In zo een geval kan verbale agressie omslaan in een fysieke confrontatie waarbij men er zelfs met de beste communicatie skills niet zomaar uit zal geraken. Op dat moment is het uiterst belangrijk om over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om de eigen fysieke integriteit te kunnen beschermen. 

PRIJS: 350,00 euro excl. BTW

Klanten die voor Omgaan met agressie kozen, hadden ook interesse in: