Lees meer over deze opleiding

Vertegenwoordigers rijden rond met waardevolle goederen. Men kan stellen dat vertegenwoordigers rondrijdende risico’s zijn voor bedrijven. Ze kunnen immers slachtoffer worden van diefstallen omwille van onachtzaamheid en het vervallen in routine. Soms worden deze mensen om de tuin geleid met een list, soms zijn ze het slachtoffer van geweld zoals bij carjacking of straatroof. Om dit te voorkomen, moeten ze alerter reageren op signalen en de geëigende veiligheidsmaatregelen ook daadwerkelijk toepassen. 

Vragen over deze opleiding?

Wat mag u verwachten in deze opleiding?

  • Wat is security awareness en wat is het nut ervan?
  • Basisbegrippen security awareness
  • De ‘het kan me niet overkomen’ attitude
  • Verschillende fasen in alertheid (Cooper color codes)
  • Opleidingsfilm ‘Security awareness on the move': welke preventieve maatregelen kan ik nemen?
  • Verschillende vormen van criminaliteit
  • Verschillende soorten simulaties (met één van onze professionele acteurs)
,

Beleef een opleiding

 

 

,

Vraag aan 
Open Academy: Veilig onderweg met waarden  

Voorlopig voorziet Crime Control geen Open Aanbod opleiding rond dit thema. Stuur ons een bericht wanneer u dit wel zou wensen.

Klanten die voor Veilig onderweg met waarden kozen, hadden ook interesse in: