Lees meer over deze opleiding

Medewerkers van organisaties en bedrijven worden regelmatig geconfronteerd met ingrijpende gebeurtenissen dewelke altijd, hoe minimaal ook, een impact uitoefenen op de betrokken persoon. Deze impact richt vaak schade aan die altijd zo goed mogelijk hersteld moet worden. De nadruk komt hier te liggen op het beperken van de psychische schade die kan opgelopen worden aangezien deze het professioneel leven moeilijk of onmogelijk kan maken.  Van groot belang hierbij zijn de reacties die een slachtoffer te horen krijgt onmiddellijk na een incident, ook van collega’s en de leidinggevende. Het is daarom cruciaal dat mensen die slachtoffers moeten opvangen de nodige achtergrondkennis hebben over ingrijpende gebeurtenissen en een aantal handvaten hebben om op een adequate manier om te gaan met hun medewerkers en de eigen stress die deze gebeurtenissen met zich meebrengen.

Vragen over deze opleiding?

Wat mag u verwachten in deze opleiding?

  • Kenmerken van een ingrijpende gebeurtenis
  • Ontstaan van stress en trauma
  • Fasen van doorwerking
  • Do’s en don’ts bij het eerste contact
  • Oefening rond de benodigde gespreksvaardigheden 
bij het eerste opvanggesprek
  • Drie-gesprekken opvangmodel (nazorg)
  • Oefening rond de benodigde gespreksvaardigheden
 bij de vervolggesprekken
  • Het signaleren van vastgelopen traumaverwerking
en
  • Mogelijkheden om door te verwijzen
  • Verschillende soorten simulaties
 (met één van onze professionele acteurs)
,

,

Vraag aan 
Open Academy: Slachtofferopvang  
 

Voorlopig voorziet Crime Control geen Open Aanbod opleiding rond dit thema. Stuur ons een bericht wanneer u dit wel zou wensen.

Klanten die voor Slachtofferopvang kozen, hadden ook interesse in: