Wanneer we de huidige tendenzen in veiligheidsrisico’s voor bedrijven in kaart brengen dan komen woorden zoals onzekerheid en onveiligheid al snel naar boven. We zijn met z’n allen op zoek naar een houvast die ons kan vertellen wat we kunnen doen ter preventie van en in het omgaan met deze mogelijke risico’s. Net omdat ze zo divers en zo onvoorspelbaar zijn hebben we een instrument nodig dat ten allen tijde beschikbaar is en tevens snel kan ingezet worden om alle medewerkers van een bedrijf efficiënt te bereiken.

 

Na een aantal brainstormsessies binnen Crime Control is de idee van een ‘Security App’ ontstaan waarbij we vooral willen inzetten op een vlotte communicatie tussen het security departement en de medewerkers van een bedrijf. We hebben in eerste instantie nagedacht over het aanmaken van een applicatie die medewerkers willen installeren op hun smartphone. De vraag ‘what’s in it for them’ wordt dan ook zeer duidelijk beantwoord: zij worden geïnformeerd over cruciale boodschappen die hun eigen veiligheid beïnvloeden én ze kunnen zelf hulp vragen in welke situatie dan ook.

 

De Security App heeft dan ook als eerste een preventieve functie waarbij het niveau van awareness bij de medewerkers versterkt kan worden. Belangrijke procedures en nieuwsmeldingen kunnen via de app door het Security Departement gepusht worden naar de medewerkers. Deze zogenaamde push notifications verschijnen op het scherm van de medewerker waarbij de kans ook vergroot dat ze deze effectief gelezen hebben. Alle relevante informatie kan tevens ook in de applicatie bewaard worden en blijft dus ten allen tijde beschikbaar. Een element van gamification kan ervoor zorgen dat er op een ludieke manier met belangrijke procedures en responsscenario’s aan de slag gegaan wordt om de materie te laten leven bij de deelnemers.

 

Medewerkers kunnen de app ook op een andere manier preventief gebruiken: een verdachte situatie of verdacht gedrag kan ten allen tijde op een gemakkelijke manier gerapporteerd worden via de app. Met behulp van een korte omschrijving of zelfs een foto kan het Security Departement de gepaste hulp bieden. Wanneer men meteen assistentie nodig heeft kan de juiste persoon ook op verschillende manieren op de hoogte gebracht worden en interveniëren.

 

Bij calamiteiten heeft de applicatie ook een uiterst belangrijke functie: medewerkers kunnen snel op de hoogte gebracht worden van het incident, worden geïnformeerd over wat ze precies moeten doen en kunnen aangeven dat ze veilig en wel zijn ('mark me safe'). Het Security Departement bereikt op die manier al zijn medewerkers en kan ook opvolgen wie zich waar bevindt op basis van locatiebepalingen.

 

Vragen over dit instrument