Lees meer over deze opleiding

Op het moment dat een verbaal conflict dreigt te escaleren naar een fysieke confrontatie waarbij nog weinig communicatie mogelijk is, is het nodig om over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om de situatie te doen de-escaleren en het conflict zo te vermijden.

De nadruk wordt gelegd op het voorkomen van fysiek geweld. Er wordt met andere woorden niet aangeleerd hoe de agressor het snelst kan worden uitgeschakeld. De basisgedachte in de cursus is: ‘een vermeden conflict is een gewonnen conflict’.    

Vragen over deze opleiding?

Wat mag u verwachten in deze opleiding?

  • De 3 fasen in het ontstaan van een conflict
  • De rol van alertheid en persoonlijk territorium
  • Wat mag ik (niet) doen?
  • Wat kan ik doen en hoe kan ik dat doen?
,

 

,

Volg
- Speed Tasting "Verbale en fysieke agressie beheersen”

DATUM:
08 december 2023

LOCATIE:
Hotel Pullman Brussels Centre Midi

Waar het tot nu toe vaak ging om het kalmeren van gefrustreerde of intimiderende klanten, patiënten of burgers, worden dienstverleners meer en meer geconfronteerd met fysieke bedreigingen. Daar konden we niet blind voor blijven en moesten we oplossingen voor zoeken. Uiteraard moet men eerst proberen met communicatieve technieken de sfeer in een moeilijk gesprek te keren en dat lukt ook meestal wel. Maar soms kan het nodig zijn om gewoon veilig uit een conflict weg te komen. 

Deze opleiding is een demo.

Klanten die voor Fysieke weerbaarheid kozen, hadden ook interesse in: