Verbale agressie is een fenomeen dat vergroeid is met onze maatschappij en jammer genoeg de laatste jaren alleen maar toeneemt. Iedereen die in een dienstverlenende functie zit en op welke manier dan ook in contact komt met klanten of anderen kan verbale agressie ervaren. Daarbij komt nog eens dat het omgaan met deze agressie een vaardigheid is die getraind dient te worden. Enkel en alleen met een opleiding, hoe sterk ook opgebouwd, gaan we niet alle cursisten kunnen overtuigen van hun belangrijke rol die ze in escalerende situaties spelen. Naast deze opleiding dienen de cursisten immers op verschillende momenten bezig te zijn met de materie. Het zit hem in de kracht van herhaling.

Deze Learning Journey kan opgebouwd worden op basis van volgende elementen:

  • Een aantrekkelijke introductie over de bedoeling van het traject, eventueel met een kort filmpje als teaser
  • Een nulmeting om het huidige niveau van de cursist in agressiebeheersing in kaart te brengen, dewelke op het einde van het traject herhaald wordt om de vooruitgang te monitoren
  • Een e-learning die alle kennis in agressiebeheersing op een interactieve manier kan overbrengen zodat er tijdens de klassikale training gefocust kan worden op het oefenen van vaardigheden
  • Een intakeformulier om inzicht te krijgen in de verwachtingen van de deelnemers aangaande de training
  • De mogelijkheid om, na de klassikale training, vragen te stellen aan een coach van Crime Control 
  • Extra oefeningen die kunnen variëren van vorm en inhoud en op geregelde tijdstippen aangeboden worden aan de cursist ter opfrissing van de materie
  • Het insturen van casussen door de cursist gelinkt aan feedback of ter voorbereiding van de refresh training

Daarnaast wordt alle praktische informatie over de training via het platform geautomatiseerd en worden de nodige documenten zoals evaluatieformulieren en reminders ter beschikking gesteld. De mogelijkheden zijn legio maar de doelstelling blijft dezelfde: hoe kunnen we binnen uw bedrijf de medewerkers tot gedragsverandering brengen door digitale leeroplossingen te koppelen aan een krachtige klassikale training?
 

Vragen over dit instrument?