Lees meer over dit instrument

Grote bedrijven die investeringen in veiligheid plannen, willen soms wel eens weten in welk van hun vestigingen die nu het meest noodzakelijk zijn om tot een onderbouwd securitybeleid te komen. Retailers vragen zich soms af hoe ze hun middelen die ter beschikking zijn voor bewaking het best zouden kunnen verdelen over hun filialen. Security managers willen wanneer ze naar de dervingscijfers kijken in hun distributienetwerk wel eens bepaalde regio’s vergelijken met de algemene trends in de criminaliteit. Een burgemeester en zijn korpschef kunnen geïnteresseerd zijn om hun inbraakcijfer af te zetten tegenover dat van gelijkaardige gemeenten met een vergelijkbaar inwonersaantal. Een investeerder die een keuze moet maken tussen drie mogelijke panden, wil die mogelijk op hun objectief criminaliteitsrisico beoordelen. En ga zo maar door. Er kunnen honderden redenen zijn om een wetenschappelijk onderbouwd oordeel te krijgen op het crimineel beeld van een stad of regio, in al zijn details. 
 
Crime Control heeft zo’n databank met voor het bedrijfsleven waardevolle informatie opgebouwd sinds 2000 en kan voor elke specifieke klant een hele reeks van specifieke analyses maken. Dat kan met of zonder gebruik te maken van zeer bedrijfseigen informatie. We proberen volledig op maat van de klant te werken en kunnen daarin uiterst ver gaan om aan de specifieke behoefte te kunnen voldoen. 
 

Vragen over dit instrument?

Wat mag u verwachten?

  • De inzet van een senior criminologisch consultant 
  • Toegang tot een grote databank met gegevens over misdrijven die direct of indirect een relatie hebben met de professionele activiteit
  • Antwoorden op zeer specifieke vragen rond de aard van het criminele risico dat men loopt in bepaalde steden of regio's
  • Voorspellingen van de criminele risico’s op basis van een uitzonderlijk grote reeks van data 
  • Analyses op basis van een koppeling van bedrijfseigen gegevens met gegevens uit onze databank
  • Heldere schriftelijke rapportage en mondelinge toelichting van de conclusies
,

,

Open Academy: Crimebarometer op maat  

Voorlopig voorziet Crime Control geen consultancy training rond dit thema. Stuur ons een bericht wanneer u dit wel zou wensen.

Klanten die voor Crimebarometer op maat kozen, hadden ook interesse in: