Lees meer over deze opleiding

In de uitvoering van onze job komen we in teamverband vaak te staan voor gesprekken die een moeilijke boodschap inhouden. We willen deze boodschap op een zodanige manier brengen dat respect blijft bestaan en dat een positieve samenwerking naar de toekomst toe niet belemmerd wordt. Het controleren van onze eigen emoties en het inspelen op de reactie van onze tegenpartij is daarbij van uiterst belang en dat vergt een aantal specifieke inzichten en vaardigheden. 

Vragen over deze opleiding

Wat mag u verwachten in deze opleiding?

  • Een leidraad in het voeren van confronterende gesprekken
  • Do’s en don’ts in de voorbereiding, uitvoering en opvolging van confronterende gesprekken
  • Hanteringsschema’s voor slechtnieuwsboodschappen, feedbackgesprekken, verzuimgesprekken en ontslaggesprekken
  • Tips voor een positieve aansturing binnen een moeilijkere relatie met/onder collega’s
  • Inzicht in de mogelijke reactiepatronen van onze gesprekspartner
  • Verschillende soorten simulaties (met één van onze professionele acteurs)
,

,

Volg
- Speed Tasting "Verbale en fysieke agressie beheersen”

DATUM:
08 december 2023

LOCATIE:
Hotel Pullman Brussels Centre Midi

Waar het tot nu toe vaak ging om het kalmeren van gefrustreerde of intimiderende klanten, patiënten of burgers, worden dienstverleners meer en meer geconfronteerd met fysieke bedreigingen. Daar konden we niet blind voor blijven en moesten we oplossingen voor zoeken. Uiteraard moet men eerst proberen met communicatieve technieken de sfeer in een moeilijk gesprek te keren en dat lukt ook meestal wel. Maar soms kan het nodig zijn om gewoon veilig uit een conflict weg te komen. 

Deze opleiding is een demo.

Klanten die voor Confronterende gesprekken kozen, hadden ook interesse in: