Lees meer over deze opleiding

In de uitvoering van onze job komen we in teamverband vaak te staan voor gesprekken die een moeilijke boodschap inhouden. We willen deze boodschap op een zodanige manier brengen dat respect blijft bestaan en dat een positieve samenwerking naar de toekomst toe niet belemmerd wordt. Het controleren van onze eigen emoties en het inspelen op de reactie van onze tegenpartij is daarbij van uiterst belang en dat vergt een aantal specifieke inzichten en vaardigheden. 

Vragen over deze opleiding

Wat mag u verwachten in deze opleiding?

  • Een leidraad in het voeren van confronterende gesprekken
  • Do’s en don’ts in de voorbereiding, uitvoering en opvolging van confronterende gesprekken
  • Hanteringsschema’s voor slechtnieuwsboodschappen, feedbackgesprekken, verzuimgesprekken en ontslaggesprekken
  • Tips voor een positieve aansturing binnen een moeilijkere relatie met/onder collega’s
  • Inzicht in de mogelijke reactiepatronen van onze gesprekspartner
  • Verschillende soorten simulaties (met één van onze professionele acteurs)
,

,

Volg
- Open Academy: Verbale agressiebeheersing

DATUM:
24 maart 2022

LOCATIE:
CRIME CONTROL n.v. Nijvelsebaan 252 B - 3060 Bertem

Omgaan met agressie vraagt van de medewerkers dat ze de impact hiervan op zichzelf kunnen herkennen en als het ware vervangen door een meer professionele manier van handelen. Dit maakt dat omgaan met agressie niet louter een technische kwestie is maar eerder een globale vaardigheid die zij kunnen aanleren en bijschaven. Het komt erop neer agressief gedrag vanop een afstand te leren bekijken en er niet door meegezogen te worden, zodat men voorbij kan gaan aan de eigen irritatie en angst om zo op een rationele manier de klant te woord te staan. 

PRIJS: 325,00 euro excl. BTW

Klanten die voor Confronterende gesprekken kozen, hadden ook interesse in: