Lees meer over deze opleiding

Voor veel mensen is het niet makkelijk om in de werkomgeving uit te komen voor de eigen mening, neen te zeggen, om te gaan met de boosheid van een collega of een leidinggevende, een conflict uit te praten of kritiek te geven of te ontvangen. Nochtans brengt dit vele mogelijkheden met zich mee. Net daarom wordt hier de nadruk gelegd op je verbale kwaliteiten en het verder ontwikkelen van deze kwaliteiten. Hierdoor wordt het voor anderen duidelijker wat je wensen zijn en kan men bovendien vaak voorkomen dat een gesprek escaleert.   

Vragen over deze opleiding?

Wat mag u verwachten in deze opleiding?

  • Wat is assertiviteit (niet)?
  • Kenmerken van assertief gedrag
  • De 4 gedragsstijlen 
  • Omgaan met stress bij het “neen” zeggen
  • Assertiviteitstechnieken
  • Verschillende soorten simulaties 
met één van onze professionele acteurs
,

Beleef een opleiding

 

,


Volg
- Open Academy: Verbale agressiebeheersing


DATUM:
24 maart 2022

LOCATIE:
CRIME CONTROL n.v. Nijvelsebaan 252 B - 3060 Bertem

Omgaan met agressie vraagt van de medewerkers dat ze de impact hiervan op zichzelf kunnen herkennen en als het ware vervangen door een meer professionele manier van handelen. Dit maakt dat omgaan met agressie niet louter een technische kwestie is maar eerder een globale vaardigheid die zij kunnen aanleren en bijschaven. Het komt erop neer agressief gedrag vanop een afstand te leren bekijken en er niet door meegezogen te worden, zodat men voorbij kan gaan aan de eigen irritatie en angst om zo op een rationele manier de klant te woord te staan. 

PRIJS: 325,00 euro excl. BTW

Klanten die voor Assertiviteit kozen, hadden ook interesse in: