Security Awareness

Bouwkundige en elektronische maatregelen kunnen slechts succesvol zijn in samenhang met organisatorische preventie. Het security awareness programma dat we voorstellen wil dit soort van preventie in bedrijven versterken. Door hun drukke beroepsbezigheden zijn mensen vaak minder bewust van de veiligheidsrisico’s. Wij willen hen dan ook op een interactieve manier, gebruikmakend van kortfilms, gevoelige situaties tonen die herkenbaar zijn en hen sensibiliseren om daar wat mee te doen.

Concrete tips zullen de cursisten doen nadenken over de alternatieven om veiligheid te integreren in hun dagdagelijkse praktijk. Elk potentieel risico verdient wel een aparte aanpak. We willen die concrete behoeften van elk bedrijf en van elke professional aan meer veiligheid gaan invullen met helder preventiemateriaal.