Crimebarometer

Crime Control volgt als consultancybedrijf inzake de preventie van criminaliteit al 15 jaar nauwgezet alle ontwikkelingen op van de criminaliteit in België, op nationaal en lokaal vlak. We zullen nu voor het eerst die gegevensbank en analyses voor de markt ontsluiten. Via een jaarlijks abonnement op de Crimebarometer kunnen we professionals in security helpen om in de toekomst prognoses te maken.

Het nauwkeurig verzamelde en verwerkte materiaal bestaat in de eerste plaats uit een grote databank aan gegevens met geregistreerde criminaliteitscijfers sinds 2000 inzake misdrijven die een directe of indirecte relatie hebben met professionele activiteiten. Daarnaast worden een hele verzameling van toegankelijke analyses en indexen aangeboden die de lezer zullen helpen om snel een aantal grote lijnen en tendensen te zien. En tenslotte ook een serie aan Infographics die achtergrondgegevens van bepaalde specifieke targets (bv. banken, supermarkten, apotheken, etc...) en criminele fenomenen (bv. home invasions, inbraak, ramkraak, etc...) op een heldere manier weergeven. 

Onze bronnen zijn divers en grotendeels ook openbaar: gepubliceerde bevolkingscijfers, criminaliteitscijfers, jaarrapporten, maar ook verzamelde gegevens over allerlei vormen van misdrijvigheid bij tal van sectoren waarin we actief zijn. Het unieke zit erin dat al dit materiaal nu bijeengebracht is, makkelijk consulteerbaar gemaakt werd en snel interpreteerbaar wordt gepresenteerd.

We willen met deze dienstverlening vragen kunnen helpen beantwoorden als:  ‘zijn er op plaats x meer diefstallen geregistreerd dan elders in die regio’, ‘is men in gemeente x makkelijker slachtoffer van overvallen, dan in een vergelijkbare gemeente’, ‘zijn er op het grondgebied x meer inbraken in bedrijven vastgesteld dan elders sinds 2000’, ‘is er voor gemeente x een risico op veelvuldig vandalisme aan gebouwen te verwachten de volgende jaren’, ‘groeit de agressie sterk op plaats x’, ‘is op plaats x de kans groot dat men daar vandaag inbreekt in auto’s'. 

Een security manager zal aan de hem aangeleverde indexen een bedrijfseigen risicoanalyse moeten toevoegen die hem in staat zal stellen vrij correct in te schatten wat voor zijn bedrijf de te verwachten risico's gaan zijn op een bepaalde plek. Daarop kunnen veiligheidsinvesteringen geënt worden, plannen inzake de inzet van bewaking gemaakt worden, inplantingsplaatsen uitgekozen worden, enz. De Crimebarometer zal een onmisbaar instrument worden bij de uitoefening van zijn taak.

Vragen over deze consultancy?