Agressie in Antwerpen en Leuven op 20 jaar met 85% gestegen

Crime Control tracht al twintig jaar de vinger aan de pols te houden rond de ontwikkeling van de criminaliteit in België. We hebben daartoe een uitgebreide databank aan gegevens die we regelmatig updaten: de Crime Control Barometer. Een aantal van onze klanten hanteren die maatstaf omdat ze nuttig is om een objectieve basis te hebben om veiligheidsinvesteringen te doen, bewakingsdiensten in te zetten, vestigingsplaatsen te beslissen, enz. 

Recent werd de editie 2020 uitgebracht. 

Heel opvallend daarbij is de analyse van de groei van de agressie in de Belgische steden. Je kan de cijfers hier in detail bekijken. Een fenomeen dat we uiteraard van dichtbij opvolgen omdat de beheersing ervan in allerlei professionele omgevingen toch 70% van de activiteit van Crime Control uitmaakt en dat op allerlei wijze, je kan de pdf hier downloaden. 

Dat het aantal feiten van agressie (gemeten door het totale aantal processen-verbaal dat door de politiediensten werd opgesteld in verband met het toebrengen van slagen en verwondingen) ieder jaar blijft toenemen, zal niet direct verbazen. Vooral in Luik is dat een groot probleem, ook al is het vorig jaar gelukkig iets beter gegaan. Brussel en Charleroi hebben elk jaar relatief gezien een hoog aantal agressiefeiten. De grootste stijging in de lange termijn trends zit echter in Vlaanderen: in de steden Leuven en Antwerpen. De agressie steeg daar de laatste twintig jaar met meer dan 85%. Natuurlijk blijft deze trend een beetje afhankelijk van de mate waarop de politiediensten willen tussenkomen bij problemen, maar dat Leuven relatief gesproken meer agressie kant dan de stad Gent blijft opvallend. In Kortrijk was er vorig jaar ook weer een belangrijke stijging vast te stellen. In Seraing, Hasselt en Anderlecht ging het vorig jaar wat beter. Voorlopig is de agressie-index van elke Waalse provincie nog hoger dan die in Vlaanderen, maar het is niet zeker dat dit ook in de toekomst zo blijft. 

Wie interesse heeft in de Crime Control Barometer kan hier meer info vragen.