Open Academy: Verbale agressiebeheersing

Omgaan met agressie vraagt van de medewerkers dat ze de impact hiervan op zichzelf kunnen herkennen en als het ware vervangen door een meer professionele manier van handelen. Dit maakt dat omgaan met agressie niet louter een technische kwestie is maar eerder een globale vaardigheid die zij kunnen aanleren en bijschaven. Het komt erop neer agressief gedrag vanop een afstand te leren bekijken en er niet door meegezogen te worden, zodat men voorbij kan gaan aan de eigen irritatie en angst om zo op een rationele manier de klant te woord te staan. 

 

WAT MAG U CONCREET VERWACHTEN?

  • Wat is agressie (niet)?
  • Verschillende vormen van agressie
  • Oefening rond het herkennen van de verschillende vormen van agressie op de werkvloer
  • Agressie voorkomen
  • Omgaan met frustratieagressie
  • Omgaan met instrumentele agressie
  • ​Simulaties met één van onze professionele acteurs
Trainer:  Gerrit Stokart
Start evenement:  donderdag, 25 mei, 2023 - 09:00
Einde evenement:  donderdag, 25 mei, 2023 - 16:30
Locatie:  CRIME CONTROL n.v. Nijvelsebaan 252 B - 3060 Bertem
Prijs: 

350,00 euro excl. BTW