Steeds meer agressie tegenover jeugdbescherming

Er is steeds meer agressie merkbaar bij ouders tegenover de jeugdbeschermers van hun kinderen. Het kan gaan van scheldpartijen en intimidatie tot geweld. Voor de heftigste zaken werden speciale teams opgericht door de jeugdzorg van Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming. De gezinsmanagers van de Amsterdamse jeugdbescherming delen hun ervaringen met agressieve, intimiderende ouders, want de situatie is soms zo erg dat ze hun werk niet meer durven uitvoeren.

Erica Schriek vertelt dat ze werd geslagen door een boze moeder. Ze kende de vrouw al jaren, en wist dat ze kampte met psychiatrische problemen. Haar kind werd al als baby uit huis geplaatst. Toen ze langsging om te kijken of er contact mogelijk was tussen de moeder en het kind ging de vrouw door het lint. Erika hield er een hersenschudding, een gescheurde oogkas en blauwe plekken aan over. Ze kon vluchten en verstopte zich onder een bureau tot de politie tussenbeide kwam.

Marieke werd gestalkt door een cliënt. Hij belde haar tot soms wel tien keer, stuurde veel berichten en e-mails en nam stiekem gesprekken op. Toen ze een afspraak had met de man, zijn ex-vrouw en hun kind kwam de ex-vrouw iets vroeger aan. Ze vertelde angstig dat ze die ochtend in het bijzijn van hun kind door de man bedreigd werd met een pistool. De politie werd verwittigd en hij werd opgepakt op tweehonderd meter van het kantoor, met een geladen pistool op zak. De vader is nog steeds van zijn vrijheid beroofd.

Jurgen ging op huisbezoek bij een zeventienjarige jongen, omdat deze zich niet aan zijn voorwaarden gehouden had. Toen Jurgen hem vertelde dat hij het Openbaar Ministerie op de hoogte zou brengen werd de jongen uiterst agressief. Hij schopte tegen de muur en sloeg deuken in de deur. Jurgen werd gevraagd weg te gaan anders zou de jongen hem iets aandoen. Jurgen besloot weg te gaan. Volgens hem zijn de bedreigingen meestal subtieler. Ze verwijzen vaak naar privé-activiteiten van de jeugdbeschermers, om aan te tonen dat ze hierover op de hoogte zijn, bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd. Jurgen probeert hier zo koel mogelijk op te reageren.

Bron: NOS
Foto: NOS