Schoonmaaksector verzoekt Staatsveiligheid zelf om extra screening

De schoonmaaksector is zelf vragende partij om haar personeel te laten screen door de Staatsveiligheid. CEO Kris Cloots van poetsfirma ISS geeft aan dat schoonmakend personeel toegang krijgt tot heel gevoelige plekken. Bovendien is het voor schoonmaakbedrijven erg moeilijk om zelf de nodige controles te doen. Minister van Binnenlandse zaken Jambon gaat de oproep van de sector onderzoeken.

Op de superministerraad over veiligheid en justitie in mei 2017 werd beslist enkele gevoelige sectoren te laten onderzoeken door de Staatsveiligheid. Zo zal deze onderzoek verrichten naar onder andere de telecomsector, het openbare vervoer, risicovolle industriebedrijven en de farmaceutische sector.

Nu vraag de schoonmaaksector zelf ook om in die lijst van te screenen industrieën opgenomen te worden. Zoals Cloots op Radio 1 aangaf: schoonmakers komen overal, overheidsgebouwen, banken, ambassades, de Europese instellingen.

De sector geeft aan de middelen niet te hebben om te screenen en bovendien de wet op de privacy te moeten respecteren. Graag zouden ze door de staatsveiligheid verwittigd worden wanneer zijn op het punt staan een persoon die radicaliseert of met bepaalde sympathieën aan te werven.

Cloots geeft aan dat 99,9% van zijn 10000 medewerkers hun werk goed en in vertrouwen doet, maar dat ze nooit weten of iemand bij hen aan de slag wil, om bijvoorbeeld een ambassade binnen te geraken. Ter illustratie geeft hij aan kennis te hebben van één geval waar de overheid de firma waarschuwde voor een van zijn medewerkers.

Jambon geeft aan de vraag te onderzoeken, ISS komt volgens hem inderdaad in kritische installaties. Toch is het niet zo dat schoonmakers helemaal niet gescreend worden. Gevoelige bedrijven zoals Brussels Airport kunnen en laten hun schoonmakers in onderaanneming zelf op de lijst ter screening door de Staatsveiligheid laten zetten.

Bron: De Redactie
Foto: De Redactie