Postbode steeds vaker slachtoffer van agressie en intimidatie

Postbode steeds vaker slachtoffer van agressie en intimidatie

In 2018 werden 276 gevallen geregistreerd van intimiderend of agressief gedrag ten aanzien van medewerkers van bpost. Dat zijn er meer dan de 193 feiten in 2017 en een verdubbeling in vergelijking met 2016 (135) en 2015 (137). Dat blijkt uit het antwoord van minister Philippe De Backer, onder meer bevoegd voor Telecommunicatie en Post, op een schriftelijke vraag van Fabienne Winckel (PS).

“In meerderheid gaat het over gevallen van verbaal agressief gedrag , zoals verwijten en niet-verbale agressie, zoals kwetsende gebaren en het dichtslaan van de voordeur. De gevallen van echt fysiek geweld zijn eerder zeldzaam”, aldus De Backer. De meeste feiten in 2018 deden zich voor in Vlaanderen (129), gevolgd door Wallonië (119) en Brussel (19).

Een belangrijke oorzaak voor dergelijk gedrag is volgens De Backer het spanningsveld tussen de regelgeving waaraan de postbode zich moet houden en de verwachtingen van de klant. De sensibiliseringscampagne die rond dit thema werd gevoerd is wellicht ook een deel van de verklaring voor de stijging van het aantal registraties. “Er is echter ook onmiskenbaar een algemeen maatschappelijke trend van verruwing van de interactie tussen mensen”, aldus minister De Backer.