Lees meer over deze opleiding

Culturele diversiteit is vandaag zonder twijfel een onderdeel van onze maatschappij. We leven in wat we een "Superdiversiteit" noemen. De diversiteit die we ervaren is zelf ook divers doordat deze bestaat uit subgroepen die een voor een andere normen- en waardenpatronen hebben. Diversiteit hoort per definitie bij onze dagdagelijkse gang van zaken en moet in acht worden genomen binnen elk onderdeel van onze publieke instellingen, maar evenzeer in de private sector.

Jammer genoeg merken we nog steeds dat culturele diversiteit een hoge drempel met zich meebrengt en aanleiding kan geven tot misverstanden, frustraties en zelfs conflicten. We zouden kunnen stellen dat veel Belgen in een soort van rouwproces zitten, waardoor zij nog te veraf staan van het aanvaarden van deze multiculturele realiteit. Hierdoor worden makkelijker gevoelens van onbegrip of kwaadheid ervaren. Het is dan ook niet vanzelfsprekend om zelf deze cultuurshock te ondergaan.

Vragen over deze opleiding?

Wat mag u verwachten in deze opleiding?

  • Hoe kan je iemand cultureel profileren?
  • Waarom zijn normen en waarden zo verschillend in iedere cultuur en waarom leidt dit tot conflicten of moeilijke situaties?
  • Wat is de invloed van referentiekaders en stereotypering?
  • Welke valkuilen vermijden we best bij interculturele communicatie?
  • Welke verbale en non-verbale communicatie is nuttig binnen een diverse context?
  • Welke zijn de juiste strategieën voor interculturele communicatie?
  • Wat is de impact van onze eigen communicatiestijl op interculturele communicatie?

 

,

,


Volg
- Open Academy: Interculturele communicatie en diversiteit


interculturele communicatie diversiteit
DATUM:
29 augustus 2019

LOCATIE:
Crime Control - Tervuursevest 362 bus 3 - B-3000 Leuven

Culturele diversiteit is vandaag zonder twijfel een onderdeel van onze maatschappij. We leven in wat we een "Superdiversiteit" noemen.

PRIJS: 325,00 euro excl. BTW

Klanten die voor Omgaan met culturele diversiteit en interculturele communicatie kozen, hadden ook interesse in: