VIRTUAL CLASSROOM VERBALE AGRESSIEBEHEERSING: Via Zoom

Omgaan met agressie vraagt van de medewerkers dat ze de impact hiervan op zichzelf kunnen herkennen en als het ware vervangen door een meer professionele manier van handelen. Dit maakt dat omgaan met agressie niet louter een technische kwestie is maar eerder een globale vaardigheid die zij kunnen aanleren en bijschaven. Het komt erop neer agressief gedrag vanop een afstand te leren bekijken en er niet door meegezogen te worden, zodat men voorbij kan gaan aan de eigen irritatie en angst om zo op een rationele manier de klant te woord te staan.

Het komt erop neer agressief gedrag vanop een afstand te leren bekijken en er niet door meegezogen te worden, zodat men voorbij kan gaan aan de eigen irritatie en angst om zo op een rationele manier de klant te woord te staan.

Voor het eerst zullen we een opleiding in open aanbod verzorgen on-line. Deze leervorm is perfect te gebruiken voor wie momenteel thuis werkt of voor wie in het werk vaak met telefonische agressie te maken krijgt. De training vervangt een klassikale training en duurt tweemaal twee uur. Vanaf een tweede inschrijving uit eenzelfde bedrijf of instelling betaalt men slecht 175€ (excl. BTW).

 

WAT MAG U CONCREET VERWACHTEN?

  • Wat is agressie (niet)?
  • Verschillende vormen van agressie
  • Oefening rond het herkennen van de verschillende vormen van agressie op de werkvloer
  • Agressie voorkomen
  • Omgaan met frustratieagressie
  • Omgaan met instrumentele agressie
  • ​Simulaties met één van onze professionele acteurs
Trainer:  Anke Van de Woestijne
Start evenement:  woensdag, 1 juli, 2020 - 10:00
Pauze:  12:00 - 14:00
Einde evenement:  woensdag, 1 juli, 2020 - 16:00
Prijs: 

245,00 euro excl. BTW